Tại sao bạn nên chọn Công Nghệ 247
 

Kinh nghiệm

Với nhiều năm kinh nghiệm
sửa chữa điện thoại

Giá tốt

Giá dịch vụ thay màn hình
mặt kính tốt nhất trên thị trường

Chất lượng cao

Dịch vụ thay thế mới 100%
chất lượng cao

Bảo hành

Chính sách khuyến mãi
và bảo hành dài hạn

Đội ngũ chuyên nghiệp

Nhân viên làm việc nhiệt tình
tay nghề cao luôn vui vẻ với khách hàng

Thay lấy ngay

Thời gian thay chỉ từ
30 - 60 phút

Sản phẩm nổi bật

THAY CAMERA SAU IPHONE 4 
150,000 ₫
100,000 ₫
-34%
CHUÔI SẠC IPHONE 4 
200,000 ₫
150,000 ₫
-25%
ĐÈN FLASH IPHONE 4 
200,000 ₫
150,000 ₫
-25%
SỬA NÚT HOME IPHONE 4 
100,000 ₫
80,000 ₫
-20%
HƯ IC NGUỒN IPHONE 4 
500,000 ₫
450,000 ₫
-10%
LOA NGOÀI IPHONE 4 
200,000 ₫
150,000 ₫
-25%
LOA TRONG IPHONE 4 
150,000 ₫
100,000 ₫
-34%
MẤT LA BÀN IPHONE 4 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
MẤT NGUỒN IPHONE 4 
500,000 ₫
400,000 ₫
-20%
MẤT SÓNG IPHONE 4 
400,000 ₫
350,000 ₫
-13%
MẤT WIFI IPHONE 4 
350,000 ₫
300,000 ₫
-15%
MICRO IPHONE 4 
70,000 ₫
50,000 ₫
-29%
SỬA NÚT NGUỒN IPHONE 4 
200,000 ₫
150,000 ₫
-25%
SỬA NÚT VOLUME IPHONE 4 
200,000 ₫
150,000 ₫
-25%
SỬA RUNG IPHONE 4 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
SƯỜN IPHONE 4 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
TỰ RESET IPHONE 4 
500,000 ₫
400,000 ₫
-20%
THAY PHẢN QUANG IPHONE 4 
150,000 ₫
100,000 ₫
-34%
THAY CAMERA SAU IPHONE 4S 
150,000 ₫
100,000 ₫
-34%
CHUÔI SẠC IPHONE 4S 
200,000 ₫
150,000 ₫
-25%
ĐÈN FLASH IPHONE 4S 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
SỬA GẠT RUNG IPHONE 4S 
150,000 ₫
100,000 ₫
-34%
SỬA NÚT HOME IPHONE 4S 
120,000 ₫
100,000 ₫
-17%
HƯ WIFI IPHONE 4S 
450,000 ₫
350,000 ₫
-23%
KHÔNG NHẬN SIM IPHONE 4S 
500,000 ₫
400,000 ₫
-20%
LOA NGOÀI IPHONE 4S 
120,000 ₫
100,000 ₫
-17%
MẤT LA BÀN IPHONE 4S 
400,000 ₫
350,000 ₫
-13%
MẤT NGUỒN IPHONE 4S 
600,000 ₫
500,000 ₫
-17%
MẤT SÓNG IPHONE 4S 
700,000 ₫
550,000 ₫
-22%
MICRO IPHONE 4S 
200,000 ₫
150,000 ₫
-25%
MỞ ICLOUD IPHONE 4S 
1,200,000 ₫
1,000,000 ₫
-17%
NẮP LƯNG IPHONE 4S 
70,000 ₫
50,000 ₫
-29%
NÚT NGUỒN IPHONE 4S 
250,000 ₫
200,000 ₫
-20%
NÚT VOLUME IPHONE 4S 
250,000 ₫
200,000 ₫
-20%
PIN IPHONE 4S 
250,000 ₫
200,000 ₫
-20%
RESTORE 1600 IPHONE 4S 
1,150,000 ₫
1,000,000 ₫
-14%
SƯỜN IPHONE 4S 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
THAY PHẢN QUANG IPHONE 4S 
150,000 ₫
100,000 ₫
-34%
CAMERA SAU IPHONE 5 
250,000 ₫
200,000 ₫
-20%
CAMERA TRƯỚC IPHONE 5 
250,000 ₫
200,000 ₫
-20%
CHUÔI SẠC IPHONE 5 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
DÂY CẢM ỨNG IPHONE 5 
250,000 ₫
200,000 ₫
-20%
SỬA NÚT HOME IPHONE 5 
200,000 ₫
150,000 ₫
-25%
JACK CẲM TAI NGHE IPHONE 5 
250,000 ₫
200,000 ₫
-20%
LOA NGOÀI IPHONE 5 
200,000 ₫
150,000 ₫
-25%
LOA TRONG IPHONE 5 
200,000 ₫
150,000 ₫
-25%
MẤT NGUỒN IPHONE 5 
800,000 ₫
700,000 ₫
-13%
MẤT SÓNG IPHONE 5 
700,000 ₫
600,000 ₫
-15%
SỬA WIFI IPHONE 5 
350,000 ₫
300,000 ₫
-15%
MỞ ICLOUD IPHONE 5 
1,800,000 ₫
1,650,000 ₫
-9%
SỬA NÚT NGUỒN IPHONE 5 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
SỬA NÚT VOLUME IPHONE 5 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
RESTORE, TREO CÁP IPHONE 5 
800,000 ₫
700,000 ₫
-13%
THAY RON IPHONE 5 
200,000 ₫
150,000 ₫
-25%
THAY Ổ CỨNG IPHONE 5 
700,000 ₫
600,000 ₫
-15%
SỬA RUNG IPHONE 5 
120,000 ₫
100,000 ₫
-17%
THAY MICRO IPHONE 5 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
IC CẢM ỨNG IPHONE 5 
450,000 ₫
400,000 ₫
-12%
THAY PHẢN QUANG IPHONE 5 
150,000 ₫
100,000 ₫
-34%
ANGTEN SÓNG IPHONE 5S 
200,000 ₫
150,000 ₫
-25%
ANGTEN WIFI IPHONE 5S 
250,000 ₫
200,000 ₫
-20%
CẢM BIẾN IPHONE 5S 
250,000 ₫
200,000 ₫
-20%
CAMERA SAU IPHONE 5S 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
CAMERA TRƯỚC IPHONE 5S 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
CHUÔI SẠC IPHONE 5S 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
ĐÈN MÀN HÌNH IPHONE 5S 
700,000 ₫
600,000 ₫
-15%
SỬA NÚT HOME IPHONE 5S 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
IC NGUỒN IPHONE 5S 
1,000,000 ₫
900,000 ₫
-10%
KHAY SIM IPHONE 5S 
70,000 ₫
50,000 ₫
-29%
KHÔNG NHẬN SIM IPHONE 5S 
700,000 ₫
600,000 ₫
-15%
LOA NGOÀI IPHONE 5S 
200,000 ₫
150,000 ₫
-25%
LOA TRONG IPHONE 5S 
200,000 ₫
150,000 ₫
-25%
MẤT NGUỒN IPHONE 5S  
1,000,000 ₫
900,000 ₫
-10%
SỬA WIFI IPHONE 5S 
500,000 ₫
400,000 ₫
-20%
MIC QUAY VIDEO IPHONE 5S 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
MICRO IPHONE 5S 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
MỞ ICLOUD IPHONE 5S 
2,600,000 ₫
2,300,000 ₫
-12%
NÚT NGUỒN IPHONE 5S 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
NÚT VOLUME IPHONE 5S 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
SỬA RUNG IPHONE 5S 
70,000 ₫
50,000 ₫
-29%
THAY RON IPHONE 5S 
200,000 ₫
150,000 ₫
-25%
THAY Ổ CỨNG IPHONE 5S 
700,000 ₫
600,000 ₫
-15%
IC CẢM ỨNG IPHONE 5S 
450,000 ₫
400,000 ₫
-12%
THAY PHẢN QUANG 
150,000 ₫
100,000 ₫
-34%
ANGTEN SÓNG IPHONE 5C 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
ANGTEN WIFI IPHONE 5C 
400,000 ₫
350,000 ₫
-13%
CẢM BIẾN IPHONE 5C 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
CAMERA SAU IPHONE 5C 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
CAMERA TRƯỚC IPHONE 5C 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
DÂY CHUÔI SẠC IPHONE 5C 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
DÂY NÚT HOME IPHONE 5C 
350,000 ₫
300,000 ₫
-15%
ĐÈN FLASH IPHONE 5C 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
SỬA HAO PIN IPHONE 5C 
800,000 ₫
700,000 ₫
-13%
KHAY SIM IPHONE 5C 
70,000 ₫
50,000 ₫
-29%
SỬA LOA NGOÀI IPHONE 5C 
200,000 ₫
150,000 ₫
-25%
SỬA LOA TRONG IPHONE 5C 
200,000 ₫
150,000 ₫
-25%
SỬA MẤT ĐÈN IPHONE 5C 
700,000 ₫
600,000 ₫
-15%
SỬA MICRO IPHONE 5C 
350,000 ₫
300,000 ₫
-15%
THAY PIN IPHONE 5C 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
SỬA RUNG IPHONE 5C 
150,000 ₫
100,000 ₫
-34%
THAY IC NGUỒN IPHONE 5C 
800,000 ₫
700,000 ₫
-13%
SỬA VOLUME IPHONE 5C 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
CAMERA SAU IPHONE 6 
350,000 ₫
300,000 ₫
-15%
CAMERA TRƯỚC IPHONE 6 
350,000 ₫
300,000 ₫
-15%
CHÂN SẠC IPHONE 6 
400,000 ₫
350,000 ₫
-13%
DÂY NÚT NGUỒN IPHONE 6 
400,000 ₫
350,000 ₫
-13%
ĐÈN FLASH IPHONE 6 
400,000 ₫
350,000 ₫
-13%
ĐÈN MÀN HÌNH IPHONE 6 
700,000 ₫
600,000 ₫
-15%
SỬA HAO PIN IPHONE 6 
900,000 ₫
800,000 ₫
-12%
SỬA NÚT HOME IPHONE 6 
400,000 ₫
350,000 ₫
-13%
THAY IC NGUỒN IPHONE 6 
1,250,000 ₫
1,050,000 ₫
-16%
JACK CẮM TAI NGHE IPHONE 6 
400,000 ₫
350,000 ₫
-13%
KHAY SIM IPHONE 6 
70,000 ₫
50,000 ₫
-29%
LOA AUDIO TRÊN MAIN IPHONE 6 
1,150,000 ₫
1,000,000 ₫
-14%
SỬA LOA NGOÀI IPHONE 6 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
SỬA LOA TRONG IPHONE 6 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
MẤT WIFI IPHONE 6 
1,300,000 ₫
1,100,000 ₫
-16%
SỬA MICRO IPHONE 6 
350,000 ₫
300,000 ₫
-15%
SỬA RUNG IPHONE 6 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
THAY RON IPHONE 6 
250,000 ₫
200,000 ₫
-20%
SỬA VOLUME IPHONE 6 
400,000 ₫
350,000 ₫
-13%
THAY IC CẢM ỨNG IPHONE 6 
600,000 ₫
500,000 ₫
-17%
DÂY VOLUME IPHONE 6 
350,000 ₫
300,000 ₫
-15%
SỬA CHUÔNG IPHONE 6 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
DÂY TAI NGHE IPHONE 6  
350,000 ₫
300,000 ₫
-15%
DÂY ANGTEN WIFI IPHONE 6 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
CẢM BIẾN XOAY IPHONE 6 
900,000 ₫
800,000 ₫
-12%
THAY PHẢN QUANG IPHONE 6 
250,000 ₫
120,000 ₫
-52%
CẢM BIẾN IPHONE 6 PLUS 
350,000 ₫
300,000 ₫
-15%
HAO PIN IPHONE 6 PLUS 
1,200,000 ₫
1,050,000 ₫
-13%
THAY IC NGUỒN IPHONE 6 PLUS 
1,300,000 ₫
1,100,000 ₫
-16%
KHAY SIM IPHONE 6 PLUS 
70,000 ₫
50,000 ₫
-29%
LOA NGOÀI IPHONE 6 PLUS 
400,000 ₫
350,000 ₫
-13%
LOA TRONG IPHONE 6 PLUS 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
MẤT DẤU VÂN TAY IPHONE 6 PLUS 
1,500,000 ₫
1,300,000 ₫
-14%
SỬA MICRO IPHONE 6 PLUS 
400,000 ₫
350,000 ₫
-13%
SỬA CHUÔNG IPHONE 6 PLUS 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
THAY RON IPHONE 6 PLUS 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
SỬA RUNG IPHONE 6 PLUS 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
THAY IC WIFI IPHONE 6 PLUS 
650,000 ₫
550,000 ₫
-16%
THAY PIN SAMSUNG S2 
250,000 ₫
150,000 ₫
-40%
THAY PIN SAMSUNG S3 (ZIN) 
250,000 ₫
150,000 ₫
-40%
THAY PIN SAMSUNG S3 (LK) 
200,000 ₫
100,000 ₫
-50%
THAY PIN SAMSUNG S4 
250,000 ₫
150,000 ₫
-40%
THAY PIN SAMSUNG S5 
300,000 ₫
200,000 ₫
-34%
THAY PIN SAMSUNG S6 
450,000 ₫
350,000 ₫
-23%
THAY PIN SAMSUNG S6 EDGE 
450,000 ₫
350,000 ₫
-23%
THAY PIN SAMSUNG S7 (ZIN) 
600,000 ₫
500,000 ₫
-17%
THAY PIN SAMSUNG S7 (LK) 
500,000 ₫
400,000 ₫
-20%
THAY PIN SAMSUNG NOTE 1 
300,000 ₫
200,000 ₫
-34%
THAY PIN SAMSUNG NOTE 2 
250,000 ₫
150,000 ₫
-40%
THAY PIN SAMSUNG NOTE 3 
300,000 ₫
200,000 ₫
-34%
THAY PIN SAMSUNG NOTE 4 
350,000 ₫
250,000 ₫
-29%
THAY PIN SAMSUNG NOTE 5 
500,000 ₫
400,000 ₫
-20%
THAY PIN SAMSUNG NOTE 7 
800,000 ₫
700,000 ₫
-13%
THAY PIN SAMSUNG A5 
400,000 ₫
300,000 ₫
-25%
THAY PIN SAMSUNG A510 (ZIN) 
550,000 ₫
450,000 ₫
-19%
THAY PIN SAMSUNG A510 (LK) 
450,000 ₫
350,000 ₫
-23%
THAY PIN SAMSUNG A520 (LK) 
500,000 ₫
400,000 ₫
-20%
THAY PIN SAMSUNG A520 (ZIN) 
600,000 ₫
500,000 ₫
-17%
THAY PIN SAMSUNG A7 
500,000 ₫
400,000 ₫
-20%
THAY PIN SAMSUNG A710 (ZIN) 
550,000 ₫
450,000 ₫
-19%
THAY PIN SAMSUNG A710 (LK) 
450,000 ₫
350,000 ₫
-23%
THAY PIN SAMSUNG A720 (LK) 
500,000 ₫
400,000 ₫
-20%
THAY PIN SAMSUNG A720 (ZIN) 
600,000 ₫
500,000 ₫
-17%
THAY PIN SAMSUNG A8 (ZIN) 
800,000 ₫
700,000 ₫
-13%
THAY PIN SAMSUNG A8 (LK) 
600,000 ₫
500,000 ₫
-17%
THAY PIN SAMSUNG WIN I9082 
300,000 ₫
200,000 ₫
-34%
THAY PIN SAMSUNG TAB T705 
750,000 ₫
650,000 ₫
-14%
THAY PIN SAMSUNG TAB 4 T531 
800,000 ₫
700,000 ₫
-13%
THAY PIN SAMSUNG TAB T531 
600,000 ₫
500,000 ₫
-17%
THAY PIN SAMSUNG TAB T561 
600,000 ₫
500,000 ₫
-17%
THAY PIN SAMSUNG TAB 2 T211 
450,000 ₫
350,000 ₫
-23%
THAY PIN SAMSUNG TAB P5200 
550,000 ₫
450,000 ₫
-19%
THAY PIN SAMSUNG TAB T231 
450,000 ₫
350,000 ₫
-23%
THAY PIN SAMSUNG J3 
550,000 ₫
450,000 ₫
-19%
THAY PIN SAMSUNG J5 
350,000 ₫
250,000 ₫
-29%
THAY PIN SAMSUNG E5 
500,000 ₫
400,000 ₫
-20%
THAY PIN SAMSUNG J7 (LK) 
350,000 ₫
250,000 ₫
-29%
THAY PIN SAMSUNG J7 (ZIN) 
500,000 ₫
400,000 ₫
-20%
THAY PIN SAMSUNG J710 
550,000 ₫
450,000 ₫
-19%
THAY PIN SAMSUNG J5 PRIME 
450,000 ₫
350,000 ₫
-23%
THAY MAIN SAMSUNG GALAXY S5 
1,400,000 ₫
1,300,000 ₫
-8%
THAY MAIN SAMSUNG GALAXY J7 PRIME 
2,100,000 ₫
2,000,000 ₫
-5%
THAY MAIN SAMSUNG GALAXY NOTE 5 
3,100,000 ₫
3,000,000 ₫
-4%
THAY KÍNH CAMERA C9 PRO 
600,000 ₫
500,000 ₫
-17%
THAY LOA NGOÀI SAMSUNG S6 
600,000 ₫
500,000 ₫
-17%
THAY FILM SAMSUNG NOTE 2 
250,000 ₫
150,000 ₫
-40%
THAY PHẢN QUANG J5 PRIME 
450,000 ₫
350,000 ₫
-23%
THAY PHẢN QUANG J7 PRIME 
450,000 ₫
350,000 ₫
-23%
THAY MICRO SAMSUNG J7 PRIME 
500,000 ₫
400,000 ₫
-20%
THAY MICRO SAMSUNG J5 PRIME 
500,000 ₫
400,000 ₫
-20%