ANGTEN SÓNG IPHONE 5S 
200,000 ₫
150,000 ₫
-25%
ANGTEN WIFI IPHONE 5S 
250,000 ₫
200,000 ₫
-20%
CẢM BIẾN IPHONE 5S 
250,000 ₫
200,000 ₫
-20%
CAMERA SAU IPHONE 5S 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
CAMERA TRƯỚC IPHONE 5S 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
CHUÔI SẠC IPHONE 5S 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
ĐÈN MÀN HÌNH IPHONE 5S 
700,000 ₫
600,000 ₫
-15%
SỬA NÚT HOME IPHONE 5S 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
IC NGUỒN IPHONE 5S 
1,000,000 ₫
900,000 ₫
-10%
KHAY SIM IPHONE 5S 
70,000 ₫
50,000 ₫
-29%
KHÔNG NHẬN SIM IPHONE 5S 
700,000 ₫
600,000 ₫
-15%
LOA NGOÀI IPHONE 5S 
200,000 ₫
150,000 ₫
-25%
LOA TRONG IPHONE 5S 
200,000 ₫
150,000 ₫
-25%
MẤT NGUỒN IPHONE 5S  
1,000,000 ₫
900,000 ₫
-10%
SỬA WIFI IPHONE 5S 
500,000 ₫
400,000 ₫
-20%
MIC QUAY VIDEO IPHONE 5S 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
MICRO IPHONE 5S 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
MỞ ICLOUD IPHONE 5S 
2,600,000 ₫
2,300,000 ₫
-12%
NÚT NGUỒN IPHONE 5S 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
NÚT VOLUME IPHONE 5S 
300,000 ₫
250,000 ₫
-17%
SỬA RUNG IPHONE 5S 
70,000 ₫
50,000 ₫
-29%
THAY RON IPHONE 5S 
200,000 ₫
150,000 ₫
-25%
THAY Ổ CỨNG IPHONE 5S 
700,000 ₫
600,000 ₫
-15%
IC CẢM ỨNG IPHONE 5S 
450,000 ₫
400,000 ₫
-12%
THAY PHẢN QUANG 
150,000 ₫
100,000 ₫
-34%