MÀN HÌNH SAMSUNG S3 NGUYÊN BỘ 
1,200,000 ₫
1,000,000 ₫
-17%
MÀN HÌNH SAMSUNG S3 MINI 
1,250,000 ₫
1,100,000 ₫
-12%
MÀN HÌNH SAMSUNG S4 MINI 
1,900,000 ₫
1,700,000 ₫
-11%
MÀN HÌNH SAMSUNG S6 EDGE 
3,850,000 ₫
3,600,000 ₫
-7%
MÀN HÌNH SAMSUNG S6 EDGE PLUS 
5,100,000 ₫
4,800,000 ₫
-6%
MÀN HÌNH SAMSUNG S7 NGUYÊN BỘ 
3,100,000 ₫
2,800,000 ₫
-10%
MÀN HÌNH SAMSUNG S8 
4,850,000 ₫
4,500,000 ₫
-8%
MÀN HÌNH SAMSUNG S8 PLUS 
5,400,000 ₫
5,000,000 ₫
-8%
MÀN HÍNH SAMSUNG NOTE 3 
2,500,000 ₫
2,200,000 ₫
-12%
MÀN HÌNH SAMSUNG NOTE 3 NEO 
2,500,000 ₫
2,200,000 ₫
-12%
MÀN HÌNH SAMSUNG NOTE 4 EDGE 
3,900,000 ₫
3,500,000 ₫
-11%
MÀN HÌNH SAMSUNG NOTE 5 
4,100,000 ₫
3,700,000 ₫
-10%
MÀN HÌNH SAMSUNG NOTE 7 
5,100,000 ₫
4,600,000 ₫
-10%
MÀN HÌNH SAMSUNG A3 (A300) 
2,000,000 ₫
1,700,000 ₫
-15%
MÀN HÍNH SAMSUNG A5 (A500) 
2,300,000 ₫
1,900,000 ₫
-18%
MÀN HÌNH SAMSUNG A7 (A700) 
2,900,000 ₫
2,500,000 ₫
-14%
MÀN HÌNH SAMSUNG A8 (A800) 
3,700,000 ₫
3,300,000 ₫
-11%
MÀN HÌNH SAMSUNG A9 
3,200,000 ₫
2,800,000 ₫
-13%
MÀN HÌNH SAMSUNG A9 PRO 
3,200,000 ₫
2,800,000 ₫
-13%
MÀN HÌNH SAMSUNG E5 NGUYÊN BỘ 
2,300,000 ₫
2,000,000 ₫
-14%
MÀN HÌNH SAMSUNG E7 
2,550,000 ₫
2,300,000 ₫
-10%
MÀN HÌNH SAMSUNG J1 (J100) 
1,150,000 ₫
900,000 ₫
-22%
MÀN HÌNH J1 MINI (J105) 
950,000 ₫
700,000 ₫
-27%
MÀN HÌNH SAMSUNG J2 
1,500,000 ₫
1,300,000 ₫
-14%
MÀN HÌNH SAMSUNG J2 PRIME 
1,300,000 ₫
1,000,000 ₫
-24%
MÀN HÌNH SAMSUNG J3 (J310/J320) 
1,950,000 ₫
1,700,000 ₫
-13%
MÀN HÌNH SAMSUNG J5 (J500) 
1,700,000 ₫
1,400,000 ₫
-18%
MÀN HÌNH SAMSUNG J5 PRIME 
1,650,000 ₫
1,400,000 ₫
-16%
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 
2,700,000 ₫
2,400,000 ₫
-12%
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 PRO (J730) 
2,650,000 ₫
2,300,000 ₫
-14%
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 PRIME 
1,800,000 ₫
1,500,000 ₫
-17%