MÀN HÍNH OPPO F3 
1,200,000 ₫
1,000,000 ₫
-17%
MÀN HÌNH OPPO F3 PLUS 
1,700,000 ₫
1,400,000 ₫
-18%
MÀN HÌNH OPPO F1 
1,000,000 ₫
800,000 ₫
-20%
MÀN HÌNH OPPO F1 PLUS 
2,300,000 ₫
2,000,000 ₫
-14%
MÀN HÌNH OPPO F1S 
1,100,000 ₫
900,000 ₫
-19%
MÀN HÌNH OPPO U707/FIND WAY S 
1,200,000 ₫
1,000,000 ₫
-17%
MÀN HÌNH R815/FIND CLOVER 
1,000,000 ₫
850,000 ₫
-15%
MÀN HÌNH OPPO FIND MIRROR 3 
1,200,000 ₫
1,000,000 ₫
-17%
MÀN HÌNH OPPO R821/FIND MUSE 
1,000,000 ₫
750,000 ₫
-25%
MÀN HÌNH OPPO R817 
1,200,000 ₫
1,000,000 ₫
-17%
MÀN HÌNH OPPO R829/R1 
1,200,000 ₫
1,000,000 ₫
-17%
MÀN HÌNH OPPO R831/OPPO NEO 
1,100,000 ₫
850,000 ₫
-23%
MÀN HÌNH OPPO R833T 
1,100,000 ₫
900,000 ₫
-19%
MÀN HÌNH OPPO R1001/JOY 
800,000 ₫
650,000 ₫
-19%
MÀN HÌNH OPPO JOY 3 
800,000 ₫
650,000 ₫
-19%
MÀN HÌNH OPPO R2001/YOYO 
1,000,000 ₫
750,000 ₫
-25%
MÀN HÌNH OPPO X905/FIND 3 
1,200,000 ₫
1,000,000 ₫
-17%
MÀN HÌNH OPPO X909/FIND 5 
1,400,000 ₫
1,150,000 ₫
-18%
MÀN HÌNH OPPO X9076/FIND 7 
1,400,000 ₫
1,150,000 ₫
-18%
MÀN HÌNH OPPO N1 
3,300,000 ₫
3,000,000 ₫
-10%
MÀN HÌNH OPPO N3/5206 
3,100,000 ₫
2,800,000 ₫
-10%
MÀN HÌNH OPPO R5 
1,900,000 ₫
1,550,000 ₫
-19%
MÀN HÌNH OPPO R7/R7 LITE 
2,600,000 ₫
2,250,000 ₫
-14%
MÀN HÌNH OPPO R7S 
1,800,000 ₫
1,500,000 ₫
-17%
MÀN HÌNH OPPO R7 PLUS 
2,400,000 ₫
2,000,000 ₫
-17%
MÀN HÌNH OPPO NEO 3/R831K 
1,100,000 ₫
850,000 ₫
-23%
MÀN HÌNH OPPO NEO 5 
900,000 ₫
650,000 ₫
-28%
MÀN HÌNH OPPO NEO 7 
1,300,000 ₫
1,000,000 ₫
-24%
MÀN HÌNH OPPO NEO 9 (A37) 
1,000,000 ₫
800,000 ₫
-20%