MÀN HÌNH LG G4 STYLUS 
1,600,000 ₫
1,500,000 ₫
-7%
MÀN HÌNH LG G4 
1,500,000 ₫
1,400,000 ₫
-7%
MÀN HÌNH LG G5 NGUYÊN BỘ 
2,600,000 ₫
2,500,000 ₫
-4%
MÀN HÌNH LG GX/F310 
700,000 ₫
600,000 ₫
-15%
MÀN HÌNH LG K7/K330 
1,400,000 ₫
1,300,000 ₫
-8%
MÀN HÌNH LG K10 
1,500,000 ₫
1,400,000 ₫
-7%
MÀN HÌNH LG MAGNA 
1,300,000 ₫
1,200,000 ₫
-8%
MÀN HÌNH LG NEXUS 4/E960 
1,250,000 ₫
1,150,000 ₫
-8%
MÀN HÌNH LG NEXUS 5 
1,200,000 ₫
1,100,000 ₫
-9%
MÀN HÌNH LG NEXUS 5X 
1,400,000 ₫
1,300,000 ₫
-8%
MÀN HÌNH LG OPTIMUS/G180 
1,100,000 ₫
1,000,000 ₫
-10%
MÀN HÌNH LG V10 
2,500,000 ₫
2,400,000 ₫
-4%
MÀN HÌNH LG V20 NGUYÊN BỘ 
2,900,000 ₫
2,800,000 ₫
-4%