LỖI SÓNG YẾU, MẤT SÓNG CỦA IPHONE 7 PLUS | Công nghệ 247