SỬA LỖI SÓNG YẾU, MẤT SÓNG IPHONE 6S PLUS | Công nghệ 247