KHẮC PHỤC OPPO BỊ MẤT ÂM THANH, HƯ LOA | Công nghệ 247