KHẮC PHỤC OPPO F3 BỊ ĐƠ, LIỆT CẢM ỨNG | Công nghệ 247