KHẮC PHỤC OPPO F5 BỊ ĐƠ, LIỆT CẢM ỨNG | Công nghệ 247