KHẮC PHỤC OPPO NEO 7 (A33W) BỊ TREO LOGO | Công nghệ 247