KHẮC PHỤC SONY XPERIA XA BỊ ĐƠ, TREO MÁY | Công nghệ 247