KHẮC PHỤC SONY XPERIA XZ BỊ LOẠN, LIỆT, ĐƠ CẢM ỨNG | Công nghệ 247