KHẮC PHỤC SONY XPERIA L1 BỊ TREO LOGO | Công nghệ 247