KHẮC PHỤC SONY XPERIA Z1 BỊ SỌC TRẮNG MÀN HÌNH | Công nghệ 247