KHẮC PHỤC SONY XPERIA Z1 BỊ SẬP NGUỒN | Công nghệ 247