KHẮC PHỤC SONY XPERIA Z3 BỊ MẤT ĐÈN MÀN HÌNH | Công nghệ 247