SỬA CHỮA IPHONE 4

BÁO GIÁ CHÍNH THỨC KHI LIÊN HỆ
THAY PHẢN QUANG IPHONE 4 
150,000 ₫
100,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-34%
TRẮNG MÀN HÌNH TRÊN MAIN IPHONE 4 
350,000 ₫
300,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-15%
TỰ RESET IPHONE 4 
500,000 ₫
400,000 ₫
GIẢM NGAY 100.000 đ
-20%
SƯỜN IPHONE 4 
300,000 ₫
250,000 ₫
GẢM NGAY 50.000 đ
-17%
SỬA CHỮA GỌI KHÔNG TẮT MÀN HÌNH IPHONE 4 
250,000 ₫
200,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-20%
SỬA RUNG IPHONE 4 
300,000 ₫
250,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-17%
PIN – Thay kèm các linh kiện khác IPHONE 4 
200,000 ₫
150,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-25%
SỬA NÚT VOLUME IPHONE 4 
200,000 ₫
150,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-25%
SỬA NÚT NGUỒN IPHONE 4 
200,000 ₫
150,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-25%
MICRO IPHONE 4 
70,000 ₫
50,000 ₫
GIẢM NGAY 20.000 đ
-29%
MẤT WIFI IPHONE 4 
350,000 ₫
300,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-15%
MẤT SÓNG IPHONE 4 
400,000 ₫
350,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-13%
MẤT NGUỒN IPHONE 4 
500,000 ₫
400,000 ₫
GIẢM NGAY 100.000 đ
-20%
MẤT MICRO TRÊN MAIN IPHONE 4 
400,000 ₫
350,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-13%
MẤT LA BÀN IPHONE 4 
300,000 ₫
250,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-17%
MẤT ĐÈN MÀN HÌNH IPHONE 4 
350,000 ₫
300,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-15%