SỬA CHỮA IPHONE 5S

THAY PHẢN QUANG 
150,000 ₫
100,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-34%
IC CẢM ỨNG IPHONE 5S 
450,000 ₫
400,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-12%
THAY Ổ CỨNG IPHONE 5S 
700,000 ₫
600,000 ₫
GIẢM NGAY 100.000 đ
-15%
THAY RON IPHONE 5S 
200,000 ₫
150,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-25%
SỬA RUNG IPHONE 5S 
70,000 ₫
50,000 ₫
GIẢM NGAY 20.000 đ
-29%
PIN – Thay kèm các linh kiện khác IPHONE 5S 
350,000 ₫
250,000 ₫
GIẢM NGAY 100.000 đ
-29%
NÚT VOLUME IPHONE 5S 
300,000 ₫
250,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-17%
NÚT NGUỒN IPHONE 5S 
300,000 ₫
250,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-17%
MỞ ICLOUD IPHONE 5S 
2,600,000 ₫
2,300,000 ₫
GIẢM NGAY 300.000 đ
-12%
MICRO IPHONE 5S 
300,000 ₫
250,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-17%
MIC QUAY VIDEO IPHONE 5S 
300,000 ₫
250,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-17%
SỬA WIFI IPHONE 5S 
500,000 ₫
400,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-20%