SỬA CHỮA IPHONE 5C

BÁO GIÁ CHÍNH THỨC KHI LIÊN HỆ
SỬA VOLUME IPHONE 5C 
300,000 ₫
250,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-17%
THAY IC NGUỒN IPHONE 5C 
800,000 ₫
700,000 ₫
GIẢM NGAY 100.000 đ
-13%
SỬA RUNG IPHONE 5C 
150,000 ₫
100,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-34%
THAY PIN IPHONE 5C 
300,000 ₫
250,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-17%
SỬA MICRO QUAY VIDEO IPHONE 5C 
250,000 ₫
200,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-20%
SỬA MICRO IPHONE 5C 
350,000 ₫
300,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-15%
MẤT SÓNG, SÓNG YẾU IPHONE 5C 
600,000 ₫
500,000 ₫
GIẢM NGAY 100.000 đ
-17%
SỬA MẤT NGUỒN IPHONE 5C 
800,000 ₫
700,000 ₫
GIẢM NGAY 100.000 đ
-13%
SỬA MẤT ĐÈN IPHONE 5C 
700,000 ₫
600,000 ₫
GIẢM NGAY 100.000 đ
-15%
SỬA LOA TRONG IPHONE 5C 
200,000 ₫
150,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-25%
SỬA LOA NGOÀI IPHONE 5C 
200,000 ₫
150,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-25%
KHAY SIM IPHONE 5C 
70,000 ₫
50,000 ₫
GIẢM NGAY 20.000 đ
-29%
SỬA HAO PIN IPHONE 5C 
800,000 ₫
700,000 ₫
GIẢM NGAY 100.000 đ
-13%
ĐÈN FLASH IPHONE 5C 
300,000 ₫
250,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-17%
DÂY NÚT HOME IPHONE 5C 
350,000 ₫
300,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-15%
DÂY CHUÔI SẠC IPHONE 5C 
300,000 ₫
250,000 ₫
GIẢM NGAY 50.000 đ
-17%