Mặt kính Lumia

MẶT KÍNH LUMIA 520/525 
400,000 ₫
350,000 ₫
GIẢM NGAY 50,000 đ
-13%
MẶT KÍNH N9 
400,000 ₫
350,000 ₫
GIẢM NGAY 50,000 đ
-13%
MẶT KÍNH NOKIA 6 
750,000 ₫
650,000 ₫
GIẢM NGAY 100,000 đ
-14%
MẶT KÍNH NOKIA 5 
600,000 ₫
550,000 ₫
GIẢM NGAY 50,000 đ
-9%
MẶT KÍNH NOKIA 3 
500,000 ₫
450,000 ₫
GIẢM NGAY 50,000 đ
-10%
MẶT KÍNH LUMIA 950XL 
800,000 ₫
700,000 ₫
GIẢM NGAY 100,000 đ
-13%
MẶT KÍNH NOKIA X2 
500,000 ₫
450,000 ₫
GIẢM NGAY 50,000 đ
-10%
MẶT KÍNH NOKIA XL  
500,000 ₫
450,000 ₫
GIẢM NGAY 50,000 đ
-10%
MẶT KÍNH NOKIA X 
400,000 ₫
350,000 ₫
GIẢM NGAY 50,000 đ
-13%
MẶT KÍNH LUMIA 1520 
1,150,000 ₫
1,050,000 ₫
GIẢM NGAY 100,000 đ
-9%
MẶT KÍNH LUMIA 1320 
500,000 ₫
450,000 ₫
GIẢM NGAY 50,000 đ
-10%
MẶT KÍNH LUMIA 1030 
600,000 ₫
550,000 ₫
GIẢM NGAY 50,000 đ
-9%
MẶT KÍNH LUMIA 1020 
600,000 ₫
550,000 ₫
GIẢM NGAY 50,000
-9%
MẶT KÍNH LUMIA 930 
570,000 ₫
500,000 ₫
GIẢM NGAY 70,000 đ
-13%
MẶT KÍNH LUMIA 925 
550,000 ₫
500,000 ₫
GIẢM NGAY 50,000 đ
-10%
MẶT KÍNH LUMIA 920 
500,000 ₫
450,000 ₫
GIẢM NGAY 50,000 đ
-10%