Màn hình Lenovo

MÀN HÌNH LENOVO TAB S8-50LC 
1,600,000 ₫
1,400,000 ₫
GIẢM NGAY 200,000 đ
-13%
MÀN HÌNH LENOVO TAB 3 TB3 - 710I 
1,400,000 ₫
1,200,000 ₫
GIẢM NGAY 200,000 đ
-15%
MÀN HÌNH LENOVO TAB 3 8 TB3-850M 
1,500,000 ₫
1,300,000 ₫
GIẢM NGAY 200,000 đ
-14%
MÀN HÌNH LENOVO PHAB 2 PLUS 670M 
1,450,000 ₫
1,350,000 ₫
GIẢM NGAY 100,000 đ
-7%
MÀN HÌNH LENOVO A6010 
820,000 ₫
750,000 ₫
GIẢM NGAY 70,000 đ
-9%
MÀN HÌNH LENOVO VIBE P1 MA40 
1,150,000 ₫
1,050,000 ₫
GIẢM NGAY 100,000 đ
-9%
MÀN HÌNH LENOVO VIBE S1 (NGUYÊN BỘ) 
1,350,000 ₫
1,250,000 ₫
GIẢM NGAY 100,000 đ
-8%
MÀN HÌNH LENOVO A7-10F (NGUYÊN BỘ) 
1,500,000 ₫
1,250,000 ₫
GIẢM NGAY 250,000 đ
-17%
MÀN HÌNH LENOVO A7-10F 9 
1,050,000 ₫
950,000 ₫
GIẢM NGAY 100,000 đ
-10%
MÀN HÌNH LENOVO TAB 2 A7 
1,700,000 ₫
1,550,000 ₫
GIẢM NGAY 150,000 đ
-9%
MÀN HÌNH LENOVO A2010 
820,000 ₫
750,000 ₫
GIẢM NGAY 70,000 đ
-9%
MÀN HÌNH MÁY TÍNH BẢNG LENOVO A3000 
1,150,000 ₫
1,050,000 ₫
GIẢM NGAY 100,000 đ
-9%
MÀN HÌNH LENOVO P70 A 
890,000 ₫
800,000 ₫
GIẢM NGAY 90,000 đ
-11%
MÀN HÌNH LENOVO VIBE P1 
1,000,000 ₫
900,000 ₫
GIẢM NGAY 100,000 đ
-10%
MÀN HÌNH LENOVO PHAB PLUS PB1-770M 
1,200,000 ₫
1,100,000 ₫
GIẢM NGAY 100,000 đ
-9%
MÀN HÌNH LENOVO PHAB PB1-750M 
1,700,000 ₫
1,450,000 ₫
GIẢM NGAY 250,000 đ
-15%